Bulgarian language English language Russian language Italian language

Sample menu:

Contact us

Антон Серкеджиев

Филип Николов

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Телефон:
+359 2/ 870 51 94
Телефон:
+359 2/ 870 51 94
Email:
aserkedjiev@lawsn.com
Email:
phnikolov@lawsn.com
Образование:
Образование:
Софийски Университет „Св.Кл.Охридски”
Юридически факултет 1998
Член на Софийска адвокатска колегия от 2003
Софийски Университет „Св.Кл.Охридски”
Юридически факултет 2005


Професионален опит:
Професионален опит:
Национална ветеринарномедицинска служба 2000-2003
Член на Софийска адвокатска колегия от 2003
Адвокатска кантора „Консултлекс – Младен Червеняков и
Юлия Вардева” 2003-2006
Адвокатска кантора „Пенев енд Партнърс” 2006-2008
Адвокатска кантора - Добри Иванов 2002-2005
Адвокатска кантора „ Сеплекс” 2005-2007
Адвокатска кантора - Тодоров и Дойкова 2007-2008
Практика:
Практика:
Търговско право, гражданско право, облигационно право, вещно право, административно право и процес, трудово право, граждански процес, чуждестранни инвестиции, данъчно право. Търговско право, гражданско право, облигационно право, вещно право, административно право и процес, граждански процес.
Езици:
Езици:
Италиански, Английски, Руски Руски

.

.